ما را دنبال کنید

تهران، ایران
شنبه تا پنجشنبه 8.00 - 18.00

با ما تماس بگیرید!

  مدل حجمی

  ایران، تهران

  تلفن

  ایمیل

  ماکت سازی

  ایران، تهران

  تلفن

  ایمیل

  شرکت سکرت با استفاده از تکنولوژی های مرتبط، تجهیزات و ابزار کار، در راستای تجهیزات بدست آمده جهت ارتقاء کیفیت و توان ساخت، باهدف ایجاد تخصصی ترین مرکز ساخت پیشرفت های زیادی داشته است.