پرینت سه‌بعدی یک فناوری توانمند است که طراحان را تحریک و تشویق می‌کند و به آن‌ها آزادی طراحی بی‌سابقه‌ای می‌دهد و این در حالی است که این فرآیند ابزار کمتری نیاز دارد و در نتیجه باعث کاهش هزینه‌های سنگین می‌شود. همچنین به‌وسیلهٔ این تکنولوژی قطعات را می‌توان به‌طور خاص طراحی کرد و نیازی به مونتاژ با هندسه پیچیده و ویژگی‌های پیچیده برای دستگاه نیست.

کاربردها :

پرینترهای سه بعدی توانایی تولید هر نوع قطعه‌ای با هر شکل و زاویه‌ای که باشد، تو پر باشد، یا تو خالی، صاف باشد یا منحنی هر قطعه‌ای با هر طراحی را دارد. این نیاز در همه جا قابل لمس است. صنعت، پزشکی، آموزشی، خودرو سازی، نظامی و هر کاری که نیاز به شبیه‌سازی، تولید ماکت و ساخت طرح اولیه دارد، پرینتر سه بعدی می‌تواند، پروسهٔ زمانبر شبیه‌سازی و ساخت قطعات ماکت را تسریع بخشد و تنها با پرینت گرفتن طرح سه بعدی در زمانی بسیار کم، به بررسی قطعه بپردازد.

مورد بحث ما کاربرد پرینتر های سه بعدی درحرفه  ماکت سازی میباشد

در ساخت ماکتهای معماری و صنعتی فرمها و اشل هایی را داریم که قادر به ساخت آنها نیستیم ، یا فرم آنقدر پیچیدگی دارد که نمیتوان با تکنیکهای معمولی ماکت سازی آنها  را ساخت در این زمان است که پرینتر ها ی سه بعدی به کمک ماکت سازی می آیند .

در ادامه چند فرم را مورد بحث قرار میدهیم

ساخت پرسوناژ از جمله مواردی می باشد که از پرینتر سه بعدی در آن استفاده میشود

فرم های هذلولی فرمهایی میباشند که ساخت آن بدون کمک گرفتن از پرینتر های سه بعدی آن هم در اشل های کوچکتر از ۱/۱۰۰ کاری بس دشوار و برای دوستانی که تخصص و دقت کافی در ساخت ماکت نداشته باشند غیر ممکن میباشد .

ذکر نمونه ها بسیار است که گنجاندن آن در این مقاله ممکن نیست .

در اینجا بیشتر سعی شده به موارد کلی و مورد بحث راجع به کاربرد پرینتر های سه بعدی در ماکت سازی پرداخته شود و شما دوستان بتوانید شناخت کلی راجع به مطلب داشته باشید .